SPEVNENÉ PLOCHY UKONČENÉ

08.02.2010 00:00

Dnes sme ukončili časť "Spevnené plochy a oporné múry" a začali sme s prípravou na kolaudačné konanie tejto stavebnej časti. 

Späť