Odporúčané financovanie

Najvýhodnejšie podmienky pre realizáciu stavby poskytla Slovenská sporiteľňa, a.s.